Thẻ: Viên bổ sung kẽm DHC Zinc từ Nhật

  • Viên bổ sung kẽm DHC Zinc từ Nhật

    Viên bổ sung kẽm DHC Zinc từ Nhật

    Viên bổ sung kẽm DHC Zinc từ Nhật là dòng thực phẩm chức năng cao cấp đã được kiểm định rõ ràng về chất lượng. Qua đó cho thấy đây là một nguồn cung cấp kẽm dồi dào, một khoáng chất vô cùng cần thiết cho hoạt động trao đổi chất ở cơ thể. Chào…